17Track

Sledili smo ?e {0} ?tevilkam.

Top E-Commerce prevozniki

海南4十1平台 www.ikr4a.cn Dolo?ite ustreznega prevoznika za popolnej?e in pravilnej?e informacije o sledenju.

Imejte nas na dosegu prstov

Pametna aplikacija, s katero lahko sledite vsem va?im po?iljkam. Status po?iljke va?ega spletnega naro?ila je vedno pri roki.

Brezpla?en prenos

stand by

download

Kaj po?nemo

Zagotavlja natan?no in hitro slu?bo za sledenje temelje?o na pametni BDA osnovi.

 • Integriramo

  Za?eli smo z ducati po?tnih prevoznikov in integrirali stotine ?ezmejnih logisti?nih ponudnikov. ?irimo se v najve?ji svetovni servis in platformo za sledenje po?iljk.

 • Podpiramo

  ?eprav je 17TRACK brezpla?en za uporabo, se ?e vedno trudimo ponuditi najbolj profesionalno podporo in pomo? na?im novim uporabnikom.

 • Pospe?ujemo

  Vseskozi izbolj?ujemo in prirejamo na?o spletno stran, da lahko vi prihranite ?as pri sledenju po?iljk.

 • Delimo

  Na? globalni doseg je okoli 98,99% in sledimo ve? kot 15 milijonom ?tevilk vsak mesec. Delimo velike koli?ine podatkovnih trendov in vpogledov v e-commerce logistiko.

Poglej ve? >>
bigdata

Globalna analiza E-Commerce podatkov BDA

Vizualizacija podatkov
Pametna samostojna logisti?na obdobna analiza, ve?dimenzionalna podatkovna analiza, predstavljena z bogato grafiko.
Analiza dostavnih obdobij
Globalna analiza dostavnih ?asov, ki pomaga pri enostavni izbiri logisti?nih kanalov .
Poglej ve? >>

Ustvari ra?un

Obvestilo o osve?enem stanju, za pravo?asne informacije o po?iljkah.

Za?nimo

Informacije o sledenju sinhronizirane na razli?nih napravah kjerkoli in kadarkoli.

48| 568| 85| 852| 966| 454| 955| 149| 512| 566|