17Track

Vyh?adali sme u? {0} zásielok.

Najpou?ívanej?í E-Commerce dopravcovia

海南4十1平台 www.ikr4a.cn Ur?ením odpovedajúceho dopravcu získate úplnej?ie a presnej?ie sledovacie informácie.

Majte nás na dosah ruky

?ikovná aplikácia, v ktorej m??ete sledova? v?etky va?e zásielky naraz. Stav prepravy Va?ej online objednávky je v?dy na dosah ruky.

Zdarma na stiahnutie

stand by

download

?o robíme

Provide accurate and rapid tracking services based on the intelligent big data analytics.

 • Integrujeme

  Za?ínali sme s desiatkami po?tovych dopravcov a integrovali sme stovky medzinárodnych poskytovate?ov logistickych slu?ieb. Roz?írili sme sa do celosvetovo najv???ej slu?by na sledovanie zásielok.

 • Podporujeme

  Aj ke? je 17TRACK zdarma pre v?etkych, stále poskytujeme najprofesionálnej?iu u?ívate?skú podporu, aby sme mohli pom?c? na?ím novym u?ívate?om.

 • Zrychlujeme

  Po celú dobu neustále vylep?ujeme a ladíme na?e webové stránky pre urychlenie sledovania va?ich zásielok.

 • Zdie?ame

  Ná? globálny rozsah pokrytia je 98.99% a sledujeme cez 15 miliónov ?ísiel mesa?ne. Zdie?ame ve?ky objem dát globálnych e-commerce logistickych trendov a postrehov.

Zobrazi? viac >>
bigdata

Globálna analyza ve?kych dát elektronického obchodovania

Vizualizácia dát
Vizualizácia dát : Inteligentná analyza svojpomocne a multidimenzionálna analyza dát prezentovaná v bohatych grafoch.
Analyza doru?ovacieho obdobia
Globálny preh?ad logistickej dodacej lehoty pre jednoduché vyberanie logistickych kanálov.
Zobrazi? viac >>

Vytvori? ú?et

Status update notifications to know the parcels info in time.

Za?a?

Tracking info synchronization among different devices at anytime and anywhere.

959| 931| 403| 841| 254| 274| 942| 211| 231| 244|