17Track

Mamy aktualnie {0} monitorowanych przesy?ek.

Najlepsi przewo?nicy E-commerce

海南4十1平台 www.ikr4a.cn Wska? odpowiedniego przewo?nika aby uzyska? pe?ne i dok?adne dane o przesy?ce.

Miej nas na wyci?gni?cie r?ki

Inteligentna aplikacja w której mo?esz ?ledzi? wszystko razem. Twój status przesy?ki jest zawsze pod r?k?.

Pobierz za darmo

stand by

download

Czym si? zajmujemy

Zapewnia dok?adne i szybkie ?ledzenie przesy?ek w oparciu o inteligentn? analiz? du?ych zbiorów danych.

 • Integrujemy

  Zacz??o si? od kilku lokalnych przewo?ników i zintegrowania setek mi?dzynarodowych operatorów logistycznych. Ekspansja na ca?y ?wiat najwi?kszej platformy do ?ledzenia przesy?ek.

 • Wspieramy

  Chocia? 17TRACK jest za darmo, my ca?y czas po?wi?camy si? w dostarczaniu wsparcia u?ytkownika na najwy?szym poziomie, aby pomóc naszym nowym klientom.

 • Przyspieszamy

  Wszyscy razem, stale udoskonalamy i dostosowujemy nasz? stron? aby? zaoszcz?dzi? czas na ?ledzeniu przesy?ek.

 • Dzielimy

  Zasi?g naszej oferty to a? 98,99% i ?ledzimy ponad 15 milionów przesy?ek miesi?cznie. Udost?pniamy analizy i wskazujemy trendy najwi?kszym firmom logistycznym i e-commerce.

Zobacz wi?cej >>
bigdata

Globalna analityka du?ej bazy danych dla sektora E-Commerce

Wizualizacja danych
Inteligentna, amoobs?ugowa analiza logistyczna , wielowymiarowa analiza danych przedstawiona na bogatych wykresach.
Analiza okresu dostawy
Globalna analiza okresów dostaw u?atwia wybór kana?ów logistycznych.
Zobacz wi?cej >>

Zarejestruj si?

Powiadomienia o aktualizacji statusu, aby pozna? informacje o przesy?kach w czasie rzeczywistym.

Zaczynajmy

Informacje o ?ledzeniu przesy?ek pomi?dzy ró?nymi urz?dzeniami o ka?dej porze i w ka?dym miejscu.

233| 578| 633| 621| 493| 140| 219| 66| 418| 522|